Omroepsystemen
Omroep- en ontruimingssystemen


Vanaf een centraal punt een gesproken boodschap afspelen in één of meerdere delen van een gebouw, dat kan met een omroepinstallatie.
Voorgeprogrammeerde boodschappen


Om de kwaliteit en verstaanbaarheid van een boodschap te borgen kunnen er vooraf ingesproken berichten worden geprogrammeerd onder een van de keuzeknoppen. Deze boodschappen of attentiesignalen kunnen zelfs volledig geautomatiseerd
afspelen op een vooraf ingestelde dag en tijd. 

De boodschap op de juiste plek


We verdelen het gebouw in zones, bijvoorbeeld de kantoren, kantine, fabriek en buitenterrein. Met het uitgebreide bedienpaneel
kan de spreker kiezen waar zijn boodschap te horen moet zijn. 

In iedere zone plaatsen we een nevenpaneel waarmee alleen in de betreffende zone kan worden omgeroepen. Koppeling met andere systemen


De omroepinstallatie kan gekoppeld worden aan andere systemen zoals bijvoorbeeld een ontruimingssysteem. Wanneer het brandalarm geactiveerd wordt zal de omroepinstallatie uitgeschakeld worden zodat de eventuele achtergrondmuziek
niet meer hoorbaar is en men veilig het gebouw kan verlaten. 


Contact