Soundmasking
Soundmasking


Last van een lawaaierige omgeving? Met soundmasking maak je de ruimte stiller.

Door geluid te maken en toe te voegen aan de ruimte, maskeer je het overlastgevende geluid zonder dat je er iets van merkt. 
Akoestische werkplekken


Soundmasking draagt bij aan het comfort op de werkplek. Het is niet te stil, niet te luid. Gewoon goed.

Verhoogde privacy


Soundmasking kan worden toegepast in kantoortuinen of grote werkruimtes. Als er in zo’n ruimte soundmasking aanwezig is, kun je een gesprek voeren zonder dat de collega’s een eindje verderop kunnen meeluisteren. Het geluid
wordt als het ware uit de ruimte gefilterd. Verminder afleiding


Telefoongesprekken verdwijnen naar de achtergrond. Collega’s worden niet afgeleid door storende gesprekken en kunnen zich daardoor beter concentreren op het werk. 


Contact